Werkwijze

Orthopedagogisch en therapeutisch gericht onderzoek Zwolle Dalfsen

Tijdens een eerste kennismaking bespreken we wat Kindsucces voor jou en je kind kan betekenen. Hierna volgt een intakegesprek en advies waarmee doelgericht een start gemaakt kan worden met het afnemen van verschillende orthopedagogische en therapeutisch gerichte onderzoeken en het starten van een orthopedagogische en therapeutisch gerichte behandeling. Door middel van evaluaties bekijken we of de gestelde doelen nog aansluiten of dat doelen bijgesteld moeten worden.

HEB JE EEN VRAAG? LAAT HET WETEN!

Intake en orthopedagogisch en therapeutisch gericht onderzoek

Middels een vrijblijvend gesprek vindt een eerste kennismaking plaats. Dit kan telefonisch of bij mij in de praktijk. Hierna volgt een intakegesprek, zodat doelgericht een start gemaakt kan worden met het afnemen van verschillende orthopedagogische en/of therapeutisch gericht onderzoeken. De uitkomst van deze eerste onderzoeken vormen de basis voor een verdere behandeling.

Orthopedagogische en therapeutische gerichte behandeling

Na het orthopedagogische onderzoek bij Kindsucces start de behandeling. De orthopedagoog-generalist heeft na de intake en het verkregen onderzoeksresultaat inzicht in de sterke en minder sterke kanten van het kind. De orthopedagogische behandeling is met name gericht op het verminderen van leer-, gedrag- en/of ontwikkelingsproblemen zoals deze in het onderwijs of thuis worden ervaren. Samen gaan we zoveel mogelijk de positieve kind- en omgevingsfactoren gebruiken om de negatieve en belemmerende factoren weg te nemen. Om tot een doeltreffende orthopedagogische behandeling te komen is het noodzakelijk de oorzaak van de problemen te verminderen dan wel op te heffen. Sleutel tot een succesvolle orthopedagogische behandeling kan gevonden worden in het stimuleren van de zintuiglijke informatieverwerking door middel van specifiek gerichte neurologische beweegoefeningen vanuit de BSM-de Jong® therapie. Binnen het therapeutische gerichte behandeltraject wordt het hele menselijk systeem aangezet tot beter functioneren. In de praktijk oefenen we met het kind en de ouder zodat deze thuis voorgezet kunnen worden. Ook kan de Johansensoundtherapy ingezet worden. Deze therapie is wetenschappelijk bewezen en wordt al in veel landen toegepast met zeer goede resultaten. Een kind met een zwakke auditieve verwerking zal harder moeten werken om het onderwijs tot zich te nemen. Veel van de uitleg van de leerkracht gaat bijvoorbeeld voor dit kind verloren. Door te luisteren naar speciale individuele geluidsfragmenten worden zenuwbanen (gekoppeld aan de taalcentra) in de hersenen gestimuleerd. Verbindingen in de taalcentra lopen vervolgens sneller en effectiever. De informatie kan dan sneller en beter verwerkt worden (zie website voor meer informatie).

Heeft je kind leerproblemen, gedragsproblemen of gaat het niet lekker op school? Orthopedagoog-generalist en BSM-de Jong® therapeut Kindsucces in Zwolle | Dalfsen biedt onderzoek op maat en persoonlijke orthopedagogische behandeling.

Evaluatie orthopedagogische en therapeutisch gerichte behandeling

Het is zinvol om een lopende orthopedagogische en/of therapeutisch gerichte behandeling na verloop van tijd te evalueren en middels korte onderzoeken te beoordelen of de gewenste ontwikkeling op gang komt. Een evaluatie vindt plaats ongeveer zes tot acht weken na de behandeling. Samen bespreken we of de gestelde doelen nog aansluiten of dat doelen bijgesteld moeten worden.

 

 

 

In kleine stapjes werken aan succeservaringen

 

Hessenweg 27
8028 PB  Zwolle
06 2349 1946
info@kindsucces.nl

MEER INFORMATIE OVER DE PRAKTIJK