Privacyverklaring Kindsucces

Kindsucces neemt privacy serieus, dit ben ik ook verplicht te doen conform de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Informatie over de cliënt wordt op een veilige manier verwerkt en gebruikt. In deze privacyverklaring staat omschreven hoe Kindsucces omgaat met jouw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kindsucces verwerkt je persoonsgegevens en houdt gegevens bij over de uitgevoerde onderzoeken, adviezen en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na expliciete toestemming van jou, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener mocht dit nodig zijn.

Ik heb de plicht om mijn uiterste best te doen om de privacy van jou als cliënt te waarborgen. Er wordt zorgvuldig omgegaan met jou persoonlijke en medische gegevens. Om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw cliëntgegevens wordt alle administratie verwerkt via MijnDiAd, hierdoor voldoet Kindsucces aan de AVG.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je zelf actief verstrekt. Bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier op deze website of de portal van MijnDiad.

Als behandelend therapeut heb ik exclusieve toegang tot de gegevens in het cliëntdossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit het cliëntdossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit alleen na expliciete toestemming van de jou als cliënt.
  • Voor het geanonimiseerd gebruik van intercollegiaal overleg.
  • Een klein deel van de gegevens uit het dossier kan worden gebruikt voor de financiële administratie en voor het opstellen van de factuur.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je vooraf informeren en expliciet om toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntdossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op je harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Kindsucces gebruikt cookies alleen voor het behoud van gebruikersessies, en het automatisch inloggen indien een sessie is verlopen. Kindsucces gebruikt nooit cookies voor marketing-doeleinden. Kindsucces deelt ook nooit cookies met andere websites.

Sessie-cookies

Met behulp van een zogeheten ‘sessie-cookie’ kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Cookies uitschakelen

Je kunt ervoor kiezen geen toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. In de internetbrowser kun je ook instellen dat cookies geblokkeerd worden. Het verschilt per browser hoe je dit kunt instellen, de meeste browsers geven hier uitleg over in de help-functie. Als je cookies blokkeert, kan het zijn dat onze website minder goed werkt.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt via de site.

Vragen

Mocht je nog vragen hebben over deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op.

 

Hessenweg 27
8028 PB  Zwolle
06 2349 1946
info@kindsucces.nl

MEER INFORMATIE OVER DE PRAKTIJK