Onderzoek

bij leerproblemen, gedragsproblemen en ontwikkelingsproblemen

Misschien herken je je hier wel in; je kind ontwikkelt zich niet optimaal. Het zelfvertrouwen is laag en de leerprestaties passen niet bij wat je zou verwachten. Samen met school heb je al verschillende stappen ondernomen, maar de zorgen rondom je kind blijven bestaan. Je hebt nog geen antwoorden op je vragen en je weet niet waar je terecht kunt. Bij Kindsucces gaan we op zoek naar de oorzaak van leerproblemen, gedragsproblemen en ontwikkelingsmoeilijkheden. Na een uitgebreide intake onderzoeken we de neurologische basis van de zintuiglijke verwerking van jouw kind. De uitkomst van de eerste onderzoeken vormen de basis voor een verdere behandeling.

HEB JE EEN VRAAG? LAAT HET WETEN!

Het onderzoek richt zich onder andere op onderstaande zorgen:

Ik maak me zorgen omdat mijn kind:

moeite heeft met leren lezen
een laag leestempo heeft
veel dagdroomt
storend gedrag vertoont in de klas
moeite heeft met opvolgen van instructies
zich moeilijk kan concentreren
spraak- en articulatieproblemen heeft
in sociaal opzicht moeilijk mee komt
moeite heeft met leren rekenen
moeite heeft met tafels aanleren
regelmatig buik- en/of hoofdpijn heeft
zich moeilijk kan uiten
boos of druk gedrag vertoont
slecht slaapt
gepest wordt

Onderzoek bij Kindsucces

Als orthopedagoog ga ik samen met jullie en waar nodig ook met de school op zoek naar de achterliggende oorzaken van bepaalde gedragingen, leer- en of ontwikkelingsproblemen. Kindsucces kijkt allereerst naar de neurologische ontwikkeling van de zintuigen waar onder het zien en horen. Om je als kind goed te kunnen ontwikkelen is het van belang dat het zenuwstelsel goed functioneert. Een goede verwerking van zintuiglijke informatie is noodzakelijk voor een juiste ontwikkeling van het kind en zijn welbevinden. Wanneer je als ouders zorgen ervaart is het van belang niet te lang te wachten, maar vroegtijdig actie te ondernemen.

De basis is goed onderzoek

Goed functioneren van de zintuigen is essentieel voor het volgen van onderwijs. Bij Kindsucces worden deze doormiddel van verschillende onderzoeken gecontroleerd. Als orthopedagoog-generalist kan ik middels de WISC-V-NL een intelligentieonderzoek afnemen om meer inzicht te krijgen in de sterke en minder sterke kanten van je kind. Problemen in een vroeg stadium aanpakken heeft altijd de voorkeur. Het kan zijn dat je kind de informatie van wat het ziet en/of hoort niet goed kan verwerken waardoor er moeilijkheden en zorgen kunnen ontstaan. Als BSM-de Jong® therapeut meet ik hoe de kwaliteit van het horen en het zien is. Voor de ogen gebruik ik de TNO Vision test. Voor het gehoor maak ik gebruik van de Dichotic Listening Test en met behulp van een audiometer meet ik wat je kind met het linker- en rechteroor hoort (zie website voor meer informatie). Het is zeer belangrijk om de achterliggende oorzaak eerst goed in beeld te krijgen om vervolgens te komen tot een effectieve behandeling van de leer-, gedrags-, of ontwikkelingsproblemen van je kind.

 

 

Samen op zoek naar het beste voor jouw kind

Hessenweg 27
8028 PB  Zwolle
06 2349 1946
info@kindsucces.nl

MEER INFORMATIE OVER DE PRAKTIJK