Behandeling

bij leerproblemen, gedragsproblemen en ontwikkelingsproblemen

De behandeling bij Kindsucces gaat uit van het stimuleren van de neurologische basis en het versterken van de zintuiglijke informatieverwerking. Dit kan door middel van oefeningen die de zintuigen stimuleren en daarmee ook de verschillende gebieden in het brein. Daarnaast kan gewerkt worden aan de cognitieve, psychische ontwikkeling en/of ouder - kind relatie.

HEB JE EEN VRAAG? LAAT HET WETEN!

Behandeling van leerproblemen

Moeite met lezen

Moeite met rekenen

Moeite met spelling

Moeite met begrijpend lezen

Dyslexie en dyscalculie

Behandeling van gedragsproblemen

Aandachts- concentratieproblemen (ADD ADHD)

Autisme

Emotie regulatie; stemmingswisselingen

Externaliserende problemen

Internaliserende problemen

Behandeling voor groeien vanuit zelfvertrouwen

(Faal)angst

Prestatie- of motivatieproblemen

Communicatieproblemen

Sociale problemen (weerbaarheid)

Executieve functieproblemen

 

 

 

Inzicht krijgen  in de beleefwereld van jouw kind

 

Hessenweg 27
8028 PB  Zwolle
06 2349 1946
info@kindsucces.nl

MEER INFORMATIE OVER DE PRAKTIJK